Criteria

In de afweging voor een investering kijkt DOEN Participaties naar drie onderdelen:

  1. Voldoet een voorstel aan de criteria van DOEN?
  2. Wat zijn de uitkomsten van de 'due diligence'?
  3. Voldoet het voorstel aan de financieringscriteria?

Onder 'due diligence' verstaan we het proces van het in kaart brengen wat de risico’s en kansen van een onderneming zijn. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het team, de markt en concurrentie van de onderneming, het bedrijfsplan, het product en juridische aspecten.

Op het moment dat het team overweegt te gaan investeren, wordt er gekeken naar de financieringscriteria. Als hieraan wordt voldaan legt het team een investeringsvoorstel voor aan de Raad van Toezicht van Stichting DOEN.

Belangrijk om op te merken is dat een investeringsbeslissing nooit lineair is, maar een optelsom van afwegingen. De criteria dienen dan ook als een leidraad voor DOEN Participaties, maar het team kan hier soms bewust van afwijken bij het schrijven van een investeringsvoorstel wanneer dit de impact ten goede komt. De Raad van Toezicht van DOEN beslist uiteindelijk over ieder investeringsvoorstel.