Criteria DOEN

Onder deze criteria verstaan we de richtlijnen waarlangs we nieuwe investeringsvoorstellen leggen.

1. Programma's DOEN

Bij nieuwe investeringen en vervolginvesteringen kijkt DOEN Participaties allereerst naar de doelstellingen van Stichting DOEN.

a. Past de missie, visie en het bedrijfsmodel van de onderneming (nog altijd) binnen de programma’s van Stichting DOEN (circulair ondernemen, duurzame energie, duurzame voedselsytemen en sociale inclusie)?

b. Past de investering binnen het meerjarenplan en jaarplan van Stichting DOEN?

2. Impact

Naast het criterium of de onderneming binnen de richtlijnen van Stichting DOEN past, is impact het belangrijkste criterium wanneer een investering wordt overwogen.

a. Welke impact beoogt de onderneming te maken?

b. Hoe groot is de impact die behaald kan worden?

c. Waarom is dit nodig wanneer bekeken vanuit de transities die DOEN mogelijk wil maken?

d. Wordt de bijdrage van DOEN ingezet voor het vergroten van de impact door opzet of uitbreiding van de onderneming en niet bijvoorbeeld voor vervanging van bestaande financiering?

3. Rol van DOEN

Wanneer een onderneming binnen de criteria van DOEN past en een grote impact kan maken is het belangrijk te kijken naar de rol die DOEN kan spelen in het bedrijf.

a. Vervult DOEN Participaties met deze investering haar aanjagersrol?

b. Kan DOEN Participaties meer betekenen voor de onderneming? (bv. via haar netwerk)

c. Heeft DOEN al een geschiedenis met het initiatief?

d. Heeft DOEN al geïnvesteerd in een ander bedrijf actief op dezelfde markt?

e. Is het bedrijf een aanvulling op de portefeuille van DOEN Participaties?

f. Is het een (oud) Green Challenge-finalist?

4. Geografische regio

DOEN Participaties heeft van oudsher een aantal geografische regio’s waar het actief is: Nederland (vanwege de link met de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen), India en Oost-Afrika. DOEN Participaties ziet hiernaast de mogelijkheid haar impact te vergroten door te investeren in andere geografische regio’s. Omdat DOEN Participaties hier niet over voldoende lokale kennis beschikt, investeert zij in deze landen met name via fondsen.

a. Is het bedrijf operationeel in één van de geografische focusgebieden van DOEN?

b. Past de beoogde impact en het business model van het fonds bij deze regio?