Financieringscriteria

1. Vorm van financiering

DOEN Participaties bepaalt in samenspraak met de onderneming en eventuele andere investeerders welke vorm (lening, converteerbare lening, participatie of garantie) het beste past bij de fase waarin het bedrijf opereert. Er zou bijvoorbeeld voor een lening gekozen kunnen worden om te voorkomen dat DOEN een te dominante positie als aandeelhouder in het bedrijf krijgt en daarmee bijvoorbeeld de oprichters demotiveert.

a. Welke vorm van financiering past het beste?

b. Onder welke voorwaarden?

2. Aandeelhouders en andere investeerders

DOEN Participaties vraagt in principe om een co-investeerder om het risico te spreiden en als validatie van het bedrijfsmodel. Ook is de insteek van al bestaande aandeelhouders belangrijk. Hierbij kijkt DOEN Participaties of zij de duurzame en/of sociale missie ook onderschrijven. Wanneer voldoende andere financiers bereid zijn te investeren in een bedrijf ligt een investering van DOEN juist niet voor de hand (punt 3.a). DOEN Participaties richt zich vooral op die initiatieven die relatief moeilijk aan financiële middelen kunnen komen door een hoog risicoprofiel. Vervolginvesteringen zijn hier een uitzondering op.

a. Wie zijn de huidige aandeelhouders, en welk belang hechten zij aan de duurzame en/of sociale missie?

b. Is er een co-investeerder? Wie is het en hoeveel en met welk doel wordt geïnvesteerd?

c. Hoeveel brengen andere investeerders in en onder welke voorwaarden?

d. Wat is het toezicht, de besluitvorming en de zeggenschap van de aandeelhouders?

3. Waardering & belang DOEN

Verder kijkt DOEN Participaties of de waardering (indien van toepassing) realistisch is en welk belang DOEN dan krijgt bij een investering. In principe streeft DOEN naar een minderheidsbelang, maar wanneer het vanuit de doelstellingen van DOEN wenselijk is kan hiervan afgeweken worden. DOEN is financier en heeft niet de intentie om participaties zelf te managen. Om haar minderheidsbelang te beschermen zal DOEN in aandeelhoudersovereenkomsten vastleggen op welke manier haar belangen als minderheidsaandeelhouder voldoende beschermd worden. Dit kan bijvoorbeeld door blokkeringsrecht en het benoemen van een RvC-lid.

a. Welke waardering is realistisch en onder welke waardering wordt geïnvesteerd?

b. Welke belang krijgt DOEN Participaties?

c. Hoe wordt ons belang in de toekomst beschermd?

d. Heeft DOEN doorslaggevende zeggenschap op voor DOEN belangrijke punten als de sociale en/of missie, toetreden nieuwe aandeelhouders en financiële duurzaamheid?