Circotex ontvangt ruim € 9 miljoen voor meest duurzame kleurfabriek voor textiel in Amsterdam

Nieuwsoverzicht

[Beeld header - © Loop.a life]

Circotex gaat met een investering van het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF), Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en DOEN Participaties (DOEN) de meest duurzame fabriek in Europa realiseren voor het kleuren van textiel. Dit doet zij door als eerste in Europa de meest innovatieve technologieën te demonstreren in Amsterdam. Circotex kleurt onder andere polyester garens en doeken zonder water, zonder toegevoegde chemicaliën en met 50% minder energie en CO2-uitstoot dan de klassieke kleuringstechnologie. Daarmee wil Circotex voorzien in de stijgende vraag naar duurzamer geproduceerd textiel, bijdragen aan de circulaire textielketen in de regio Amsterdam en zorgen voor lokale economische groei.

De textielsector is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt uit deze sector. Daarnaast wordt er gemiddeld 430 liter water gebruikt per kilo textiel. Dit water wordt vooral gebruikt tijdens het kleuren. Vaak wordt het restwater geloosd in rivieren waardoor er veel schade aan het milieu ontstaat. Dit is met name in Aziatische landen het geval, waar het grootste deel van de industrie gevestigd is. Circotex zorgt voor verandering in de keten door duurzaam te kleuren zonder water en toegevoegde chemicaliën, zodat een enorme vermindering van vervuiling gerealiseerd wordt.

Casper Heijsteeg, fondsmanager bij AKEF: “Door te investeren in innovatieve oplossingen zoals die door Circotex worden geboden kunnen de emissies die de textielindustrie met zich meebrengt substantieel terug worden gedrongen”

Met de financiering van AKEF, PDENH en DOEN Participaties en een verkregen EFRO subsidie kan Circotex deze fabriek in Amsterdam realiseren. In 2023 moeten de eerste rollen duurzaam gekleurd textiel uit de machines komen. Circotex heeft de ambitie de meest duurzame fabriek voor het kleuren van textiel in Europa te blijven door continu nieuwe innovaties een plek te geven. Het is daarmee een schakel in de circulaire en duurzame textielketen in Nederland en de regio Amsterdam.

Reinier Mommaal en Erwin Schols , oprichters van Circotex: “Wij zijn er trots op dat wij onze ambities met AKEF, PDENH en DOEN als partners waar kunnen gaan maken. Stevige impact in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering zullen bijdragen aan een duurzame en circulaire textielindustrie in Europa”

Joost de Waard, investment manager PDENH: "Het is bijzonder om te zien dat innovatieve en duurzame technologieën, waarvan één oorspronkelijk afkomstig uit de Amsterdamse regio, via een omweg vanuit Azië, nu weer voet aan de grond krijgen in Noord-Holland. Een mooi voorbeeld van reshoring: het terughalen van activiteiten die ooit vanwege bijvoorbeeld lage lonen en minder stringente milieueisen naar Azië waren verplaatst"