Laat mensen ademen/Let people breathe

Nieuwsoverzicht

For English see below

Stichting DOEN wijst elke vorm van vooroordeel, discriminatie en racisme af.

Zolang er mensen zijn die de adem wordt ontnomen, zolang hun stem niet wordt gehoord, zolang zij minder kansen krijgen om te delen in een betere wereld, zolang is het nodig om hun geluid te laten horen. En om hen op een gelijkwaardige manier te betrekken en te ondersteunen. Om tot daadwerkelijke verandering te komen en een duurzame groene, sociale en creatieve samenleving te bereiken. Voor iedereen, ongeacht kleur, geloof, maatschappelijke positie of gender.

DOEN heeft het voorrecht om, met de middelen van de Goede Doelen Loterijen, initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een betere, inclusieve wereld waar het gemeenschappelijke voorop staat. Dit voorrecht geeft ons ook de verantwoordelijkheid om ons uit te spreken en de stem te laten horen van hen die te maken hebben met vormen van vooroordelen, discriminatie en racisme.


The DOEN Foundation rejects any form of prejudice, discrimination and racism.

For as long as there are people who are deprived of breath, for as long as their voices are not heard, and for as long as they have fewer opportunities to share in a better world, we will continue to champion their rights. And involve and support them in an equal way, in order to achieve real change and a sustainably green, socially inclusive and creative society. For everyone, regardless of colour, creed, social position or gender.

Thanks to the resources of the Charity Lotteries, DOEN is privileged to support initiatives that contribute to a better, inclusive world where the commons comes first. This privilege also gives us the responsibility to speak out and make the voices heard of those who have to deal with forms of prejudice, discrimination and racism.