Solidariteit in tijden van het Coronavirus

Nieuwsoverzicht
For English & French see below

Solidariteit in tijden van het Coronavirus

Veel van onze partners worden op de korte of lange termijn getroffen door maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden. DOEN en DOEN Participaties zijn solidair met jullie! Wij zullen op maat beoordelen of wij iets voor jullie kunnen betekenen. Waar mogelijk zullen wij hier met andere fondsen en financiers optrekken.

DOEN blijft voorlopers ondersteunen
Conform onze missie zullen wij ook in deze tijd, waarin vergaande maatregelen de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen proberen te gaan, voorlopers blijven ondersteunen in het realiseren van een groene, sociale en creatieve samenleving.

Dat betekent dat wij nieuwe aanvragen die via de website binnen komen, blijven beoordelen en waar passend zullen financieren. Het kan wel zijn dat het behandelen van een aanvraag langer duurt dan gebruikelijk.

Bereikbaarheid DOEN en DOEN Participaties
Sinds vrijdag 13 maart 2020 werkt het hele DOEN-team vanaf huis. Daarom zijn wij het beste per mail bereikbaar:
Stichting DOEN: [email protected]
DOEN Participaties: [email protected]
Of per e-mail van de vaste contactpersoon.

Laten we met elkaar zoeken naar mogelijkheden om positief uit deze situatie te komen. DOEN blijft als fonds van de Goede Doelen Loterijen voorlopers ondersteunen, juist nu!

Anneke Sipkens en Idriss Nor
Directie Stichting DOEN


Solidarity during COVID19 crisis

Many of our partners are affected in the short or long term by measures taken to limit the spread of the Corona virus. We at The DOEN Foundation and DOEN Participaties stand by you! We will individually review if we can be of any assistance to you. If possible we will cooperate with other funds and financers.

DOEN continues to support pioneers
In accordance with our mission we will continue to support pioneers in their crucial work; realizing more green, socially inclusive and creative societies worldwide.

This means we will also continue to review new applications for funding through our website although it may take longer than usual before you hear from us.

Service DOEN and DOEN Participaties
Since Friday March 13 our DOEN team works from home. Therefore they are best be reached via email:
The DOEN Foundation: [email protected]
DOEN Participaties: [email protected]
Or via email per individual DOEN program manager.

Let’s stay positive and support each other during these exceptional times. DOEN will continue to support pioneers as a fund of the Dutch Charity Lotteries, especially now!

Anneke Sipkens en Idriss Nor
Executive Board The DOEN Foundation


Solidarité en période de crise du COVID19

Plusieurs de nos partenaires sont affectés dans le court ou long terme par les mesures prises contre la propagation du virus Corona. Nous, la Fondation DOEN et DOEN Participaties sommes avec vous! Nous allons évaluer individuellement si nous pouvons vous assister. Si possible, nous coopérons avec d'autres fonds et bailleurs.

La DOEN continue de soutenir pionniers et pionnières
En accord avec notre mission, nous continuerons a soutenir des pionniers dans leur travail crucial; rendent plus vertes, créatives et socialement inclusives les sociétés du monde entier.

Cela signifie que nous allons aussi continuer de lire nouvelles demandes de financement à travers notre site internet, quoique cela puisse durer un peu plus de temps que d'habitude avant que vous aurez des nouvelles de nous.

Service DOEN et DOEN Participaties
Depuis Vendredi 13 Mars l'équipe entière de la DOEN est au télétravail. Nous sommes joignables via:
La Fondation DOEN: [email protected]
DOEN Participaties: [email protected]
Ou par email directement aux contacts individuels de chaque programme de la DOEN.

Restons positifs et soutenons nous durant ces temps exceptionnels. La DOEN continuera de soutenir innovateurs et penseurs en tant que fonds des Loteries de Solidarité Néerlandaises, surtout maintenant!

Anneke Sipkens et Idriss Nor
Conseil d'administration de la Fondation DOEN