Over ons

DOEN Participaties heeft de ambitie om de wereld duurzamer en socialer te maken, door startende duurzame of sociale ondernemingen te steunen. Impact staat centraal bij alle investeringen. De afgelopen 25 jaar is DOEN Participaties uitgegroeid tot de grootste impact investeerder voor duurzame en sociale startups in Nederland. Op dit moment bestaat ons portfolio uit 50 participaties en converteerbare leningen en 18 fondsinvesteringen.

Kenmerkend voor onze investeringen:

  • Impact staat centraal
  • We starten in de vroege fase en kunnen meegroeien
  • We durven risico te nemen

DOEN Participaties investeert direct in duurzame of sociale startups met converteerbare leningen of participaties. Initiële investeringen liggen tussen €50.000 en €500.000. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om door te investeren. Bij investeringen in het buitenland waar DOEN onvoldoende kennis heeft over de lokale context of binnen een heel specifieke sector in Nederland, kiezen wij ervoor om via een investeringsfonds te investeren.

DOEN Participaties is volledig eigendom van en wordt gemanaged door Stichting DOEN, het fonds van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij.

Waarom participeren?

Stichting DOEN opereert bij het nastreven van haar doelstellingen vanuit het principe: ‘participeren waar mogelijk en subsidiëren waar nodig’. Hoewel het overgrote deel van de jaarlijkse steun uit subsidieprojecten bestaat zet Stichting DOEN ook leningen in en investeert via haar dochter, maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN participaties BV, in groene en sociale ondernemingen en fondsen die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting: een groene, sociaal inclusieve en creatie wereld.

Dit doet DOEN Participaties door het verstrekken van converteerbare leningen, directe participaties, het afgeven van garanties of door te investeren in fondsen. DOEN Participaties streeft niet naar financiële winst, maar primair naar maatschappelijk rendement. Door te participeren wordt wel de mogelijkheid gecreëerd om middelen meerdere keren in te zetten. Leningen worden terugbetaald, participaties worden met winst verkocht en/of dividend wordt betaald. Zo groeit de impact die DOEN Participaties heeft op de maatschappij.

Bij participaties wordt in elke fase bepaald of de duurzame of sociale onderneming nog bijdraagt aan de doelstellingen van Stichting DOEN.

Monitoring vindt plaats op basis van contractueel vastgelegde rapportage over inhoudelijke en financiële voortgang. Zolang een bedrijf bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling van Stichting DOEN en zolang DOEN Participaties een rol te vervullen heeft binnen de onderneming, streeft DOEN Participaties geen exit na. In andere gevallen werkt DOEN Participaties naar een exit, maar is geduldig. Deze strategie wijkt sterk af van andere investeringsmaatschappijen die over het algemeen een termijn van 6 jaar hanteren. Bij een exit weegt DOEN Participaties continuering van de missie zwaar mee in de selectie van een potentiële koper. Op die manier blijft ook zonder de inbreng van DOEN Participaties het bijdragen aan een leefbare wereld voorop staan.

Wil je een aanvraag indienen of heb je een vraag? Stuur dan een mail naar Roos de Raadt, via [email protected]