Versnellen transities door investeren

DOEN zet leningen en participaties in omdat er in toenemende mate mensen zijn die bedrijven opzetten om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk aan de warmtepomppanelen die ervoor zorgen dat huizen van het gas afkunnen of een brouwerij die grote aantallen mensen met een psychiatrisch verleden weer aan werk helpt.

DOEN Participaties financiert voorlopers met een innovatief idee om de wereld mooier te maken. Hierdoor draagt het indirect bij aan de impact van deze ondernemers op onze maatschappij.

Eind 2017 heeft een extern adviesbureau de rol van DOEN Participaties en haar maatschappelijke impact geanalyseerd. Uit deze evaluatie bleek onder meer dat investeren een fundamenteel middel is voor DOEN om haar missie te realiseren. Lees de samenvatting van het rapport hier.

Uit het evaluatierapport: “The graph above provides an overview of some of the key impacts generated by companies that received an equity investment from DOEN.” Sinds 2018 worden per participatie impact indicatoren afgesproken die op kwartaalbasis worden opgevraagd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hoeveel CO2 is bespaard, hoeveel arbeidsplaatsen er gecreëerd zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of hoeveel verkooppunten een onderneming heeft. De uitkomsten worden elke Raad van Toezicht-vergadering gerapporteerd.

Financiële impact

De bedrijven waar DOEN Participatie in investeert hebben de potentie om naast grote maatschappelijke impact ook financieel resultaat te boeken. In de vorm van winst die uitgekeerd wordt aan aandeelhouders of bij overname van de aandelen door een ander bedrijf. In die gevallen ziet ook DOEN Participaties als aandeelhouder middelen terugkomen die eerder verstrekt zijn om de maatschappelijke doelen te bereiken. En doet een bedrijf het heel goed dan kan dat aanzienlijk meer zijn dan er ooit geïnvesteerd is.

Al die opbrengsten blijven binnen DOEN Participaties en worden opnieuw ingezet om de groene of sociale doelstellingen van DOEN te bereiken. De terugontvangen middelen kunnen zo vele malen worden ingezet. Dat vergroot de impact die DOEN kan bereiken sterk. Naast de groene en sociale impact die DOEN met investeringen heeft bereikt, hebben de investeringen van DOEN gemiddeld ook tot aanzienlijke opbrengsten geleid. De op deze manier door DOEN zelf gegenereerde middelen van vele tientallen miljoenen Euro’s hebben weer vele nieuwe groene en sociale initiatieven een kans gegeven. En ook die investeringen kunnen weer (groter) terugkomen waardoor DOEN opnieuw middelen krijgt om haar werk te doen.

DOEN Participaties investeert in groene of sociale startups om maatschappelijk rendement te maken en neemt daarvoor grote risico's. Desondanks maakt DOEN over haar investeringen een positief financieel rendement. In sommige gevallen leidt dat hoge risico tot een verlies op de investering, maar de succesvolle ondernemingen maken dat meer dan goed. Alle opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd, waardoor het portfolio organisch groeit.

DOEN heeft in de periode 2007-2017 in totaal ruim EUR 77 miljoen inkomsten uit haar investeringen gekregen.

In diezelfde periode is de portefeuille van participaties en converteerbare leningen gegroeid van EUR 54,3 miljoen naar EUR 141,0 miljoen. Daarnaast was eind 2017 een bedrag van EUR 30 miljoen, dat eerder was vrijgekomen uit participaties en leningen, weer beschikbaar voor nieuwe investeringen.

Wat we DOEN.