Fairphone behaalt al haar impactdoelstellingen in 2022

In 2023 bestaat Fairphone 10 jaar. Het duurzame smartphonebedrijf is opgericht met een duidelijke missie: het creëren van een levensvatbare markt voor duurzame elektronica, om zo de hele industrie te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen. Door de jaren heen is Fairphone getransformeerd naar een impactvolle missie gedreven onderneming. In 2022 behaalde Fairphone al haar impactdoelstellingen.

Een aantal impactcijfers over 2022

  • 115.681 Fairphones verkocht in 2022. Dit zijn er meer dan in alle jaren ervoor.
  • Een Fairphone gaat gemiddeld 5,5 jaar mee. Gemiddeld gaat een smartphone 2,7 jaar mee.
  • De Fairphone 4 is afvalneutraal. Door elektronische producten aan het einde van hun levensduur in te zamelen die gelijk zijn aan 100% van de verkochte toestellen.
  • Voor het derde achtereenvolgende jaar boekte Fairphone winst en verhoogde haar omzet met 62% t.o.v. 2021.
  • Fairphone bespaarde 999 ton CO2. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van het elektriciteitsverbruik van 650 Nederlandse huishoudens in een jaar.

Tijd voor verandering

Hun missie om de elektronica-industrie te veranderen wordt steeds dringender. De drievoudige crisis van klimaatverandering, natuurverlies en vervuiling gaat verder. Fairphone ziet nog weinig tekenen van wereldwijde inspanningen om de manier waarop werknemers worden behandeld, gecompenseerd en de omstandigheden waarin zij werken te verbeteren. Een investering van 49 miljoen euro in Fairphone door diverse impactinvesteerders, waaronder DOEN Participaties, stelt het bedrijf in staat om de groei te versnellen en de impact op te schalen.