Oscar Circulair en De Clique samen verder op weg naar afvalvrije steden!

Nieuwsoverzicht

Circulaire social enterprises Oscar Circulair en De Clique zijn per 1 januari 2024 onder één management gebracht. Beide organisaties richten zich sinds 2019 op de transitie van stedelijke bedrijfsafvalinzameling, waarbij meer grondstoffen van bedrijven kunnen worden hergebruikt door ze emissieloos en goed gescheiden in te zamelen. Met deze bedrijfscombinatie streven Oscar Circulair en De Clique ernaar om hun gezamenlijke positie op de markt te versterken.

De sociale en circulaire stad

In steden zorgt (bedrijfs)afvalinzameling voor veel overlastgevende vervoersbewegingen en worden er nog steeds veel te veel grondstoffen verbrand doordat ze niet goed gescheiden worden ingezameld. Beide organisaties hebben een sterke reputatie opgebouwd als innovatieve leiders binnen de afval- en grondstoffensector. Oscar Circulair werkt in Amsterdam en Rotterdam met haar emissievrije, fijnmazige inzameling aan de transitie van de afvalmarkt om de circulaire doelen van Nederland te realiseren.

De Clique werkt vanuit Utrecht met haar bio-grondstoffenservice aan circulaire ketens waarbij organische reststromen kunnen dienen als voedingsbodem voor nieuwe producten.

Voor beide ondernemingen geldt dat de transitie naar een circulaire economie alleen kan slagen met oog en aandacht voor mens en omgeving.

Bundeling van krachten, meer services voor klanten

Oscar Circulair is actief in Amsterdam en Rotterdam. De Clique in Utrecht. Samen starten ze dit jaar dienstverlening op in Den Haag. Vanaf dit jaar hebben de twee ondernemingen de krachten gebundeld om zo samen marktkansen beter te benutten en de klantpropositie naar een hoger niveau te tillen. In de toekomst zullen huidige klanten dan ook voordelen ervaren van additionele services. Achter de schermen worden op dit moment teams samengevoegd, kennis uitgewisseld en organisatorische zaken gesynchroniseerd. Per 1 januari is De Clique overgenomen door Oscar Circulair, de investeerders blijven betrokken bij het bedrijf.

“Met de samenvoeging van onze twee leidende impactondernemingen willen we de toekomst van stedelijke afval- en grondstoffeninzameling een stevige impuls geven. Gezamenlijk kunnen we de route naar circulaire en sociale steden versnellen door expertise samen te voegen en schaalvoordelen te creëren.”

Elisa van Dam, Remco Wagemakers en Jan Willem van Bokhorst
De Clique / Oscar Circulair